Jaarverslag

Het eerste boekjaar van Stichting Nederland Geldzorgenvrij loopt tot 31-12-2022, binnen 6 maanden na deze datum wordt het relevante jaarverslag geplaatst.