Nederland
zonder geldzorgen 

Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Daarom werkt Nederland Geldzorgenvrij aan een Nederland zonder geldzorgen.

Over ons

Wat doet Nederland
Geldzorgenvrij?

Voor iedereen die dat nodig heeft bieden we persoonlijke begeleiding naar hulp op financieel gebied. Ons streven is een hulpaanbod dat altijd overzichtelijk, toereikend, passend en effectief is. Wanneer dit niet het geval is, zet de Stichting zich in als een vangnet voor degenen die wat extra begeleiding nodig hebben en/of tussen wal en schip vallen.


De stichting biedt unieke hulpinterventies, die aanvullend zijn op het huidige aanbod.

De Stichting zet zich in om hulp te bieden bij tussen Wal-en-Schip situaties. Wanneer er sprake is van een "kloof" tussen persoon en hulp, zet de Stichting zich in om deze kloof te dichten

De Stichting speelt in op actualiteiten door projectmatig snel en adequaat in te spelen op hiaten in de aanpak rondom geldzorgen

Onze aanpak

Goede hulp begint bij een luisterend oor. Wij begeleiden mensen met geldzorgen persoonlijk naar bewezen effectieve hulp

Onze projecten:

Stichting Nederland Geldzorgenvrij werkt nauw samen met de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL

Contact

Wil je meer weten over Stichting Nederland Geldzorgenvrij?


Neem dan contact met ons op

" " indicates required fields

Name 
Privacy