Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG) van toepassing geworden in alle landen van de Europese Unie. Deze nieuwe heeft regelgeving onder andere als doel om je meer zeggenschap te geven over het gebruik van je persoonsgegevens. Jouw privacy vinden wij erg belangrijk en duidelijk informatie is daarom onmisbaar. Daarom hebben wij deze privacyverklaring geschreven om jou te informeren over ons privacybeleid.

Wie zijn wij? Wij zijn Stichting Nederland Geldzorgenvrij, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 83330143. Stichting Nederland Geldzorgenvrij is in dit kader de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens. Wat zijn persoonsgegevens? Dat is alle informatie die over jou als persoon wordt verteld. Persoonsgegevens geven informatie over je identiteit.

Wij verwerken persoonsgegevens van je wanneer je een website van ons bezoekt, contact met ons opneemt, of bij ons solliciteert. Wij verstrekken op deze privacywebsite per situatie informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. In elke verklaring vind je ook informatie over de rechten die je als betrokkene hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Tevens staan ​​onze contactgegevens, voor het geval dat u nog verdere vragen heeft.

Begin met het vinden van onze privacyprincipes en wat je in elk geval moet weten over wat wij met je gegevens doen per onderwerp.

Leeswijzer: bij verwijzing naar natuurlijke personen (mannen of vrouwen) gebruiken wij voor het leesgemak dubbele de mannelijke vorm (hij/hem/zijn)


1. Bezoek websites
Gegevensverwerking bij gebruik websites

Wanneer je een website van Stichting Nederland Geldzorgenvrij bezoekt en gebruikt, kan Stichting Nederland Geldzorgenvrij persoonsgegevens van je verwerken. Stichting Nederland Geldzorgenvrij is daarom de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze websites.

Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt je persoonsgegevens als je deze actief opgeeft, zoals wanneer je e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als je een online contactformulier invult. Stichting Nederland Geldzorgenvrij volgt volgende correspondentie bij, bijvoorbeeld als je per e-mail of telefonisch contact opneemt.

Verder wordt van iedereen die de website bezoekt, gegevens die de browser beheert, informatie over het surfgedrag verzameld. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres; browserspecificaties; en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang naar de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina's, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt

grotendeels voldaan aan cookies, aanvullende informatie over vind je in ons cookiebeleid .

Doeleinden en rechtsgronden

Gebruik van de website  
Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt de gegevens van websitebezoekers om ervoor te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Dit is dus om ervoor te zorgen dat bezoekers van de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet),zich (eventueel) kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief en contact kunnen opnemen via het contactformulier. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gedeeltelijke belang van Stichting Nederland Geldzorgenvrij bij het op passende wijze aanbieden van onze website en eventuele verdere communicatie met onze websitebezoekers.

Beveiliging, geschillen, wettelijke plichten
Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt gegevens van website bezoekers voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of onrechtmatig onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Stichting Nederland Geldzorgenvrij uw gegevens moeten verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de optredende wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door officiële autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. De rechtsgrond voor deze verwerking is onbelangrijk bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

Ontvangers

Een door Stichting Nederland Geldzorgenvrij ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een overleden die in het kader van zijn diensten voor Stichting Nederland Geldzorgen vrij ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld wanneer een verzending van mailings wordt verzonden of de hosting van de website wordt verzonden.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat Stichting Nederland Geldzorgenvrij één of meer organisatieonderdelen overdraagt ​​aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn om ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekend maken, (a) indien je toestemming hebt gegeven; dan kunnen wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil over te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; van (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie in het bijzonder wij je naar ons cookiebeleid .

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is. Hoe lang dit is, gemeld. Waar noemen mogelijk wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context bewaren, in de afgelopen privacy-informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimale termijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en uw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

basis vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op elk moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons zijn verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming van een overeenkomst met jou, verwerkte verwerking; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een geïntegreerd, algemeen gebruikt en door machines documentair formaat. Je hebt wanneer het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens beschreven of te vullen indien deze volledig of volledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op de rechtsgrond van ons samengevoegd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie samenhangende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gedeelde belangen;
 • als wij de gegevens van de omstandigheden niet meer verwerken; het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming hebt gekregen.
 • het recht om te vragen dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens analyseren. Dit geldt alleen indien (a) uw gegevens mogelijk geverifieerd zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of geverifieerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebben; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar is, of niet; nl
 • het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , als jij van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacyrechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens . Daar kun je ook een klacht indienen.

Koekjes

Wij maken gebruik van 'cookies'. Sommige cookies zijn nodig om een ​​site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren met als doel de website te verbeteren. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid

Contact
Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@geldzorgen.nl

Algemene gegevens:

Stichting Nederland Geldzorgenvrij
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 oktober 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

2. Opnemen van contact
Gegevensverwerking bij het verwerken van contact

Wanneer je contact opneemt met Stichting Nederland Geldzorgenvrij worden er persoonsgegevens van je verwerkt. Stichting Nederland Geldzorgenvrij is daarom verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het accepteren van contact.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer uw contact met ons opneemt om het contact met uw af te handelen. Dit kan zijn om je vraag te beantwoorden of om een ​​klacht van je af te handelen. Via onderstaande manier kun je contact met ons opnemen:

Via ons contactformulier
Je kunt met ons contact opnemen ons online contactformulier op onze website. Je wordt dan geleid naar het contactformulier. Met dit formulier verwerkt wij de volgende persoonsgegevens van jou: voornaam/achternaam, e-mailadres en andere informatie die jij aan ons hebt verstrekt (zoals de gegevens die jij invult in het bericht dat je naar ons verzendt). Deze gegevens zijn wij nodig om in elk geval contact met jou te kunnen verwerken voor afhandeling van het contactverzoek.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Als je contact met ons opneemt verwerken wij jouw gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Afhandelen van contacten, inclusief eventueel vervolgcontact
 • Beantwoording van vragen en verhoging van kwaliteit en basis daarvan (bij vragen die al eerder zijn gesteld);
 • Afhandeling van klachten, inclusief vervolgcontact (verzoek om nadere informatie;
 • Het antwoord van de door jou gestelde vragen of het verstrekte van gevraagde informatie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Afhandelen van eventuele geschillen.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag Stichting Nederland Geldzorgenvrij uw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. De verwerking van uw persoonsgegevens om het contact met uw af te handelen kan worden gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u, en op het deel van de Stichting Nederland Geldzorgenvrij bij de afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen hebben bijgedragen aan uw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarom een ​​reden nodig hebt om te geven.

Ontvangers

Een deur Stichting Nederland Geldzorgenvrij ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is overleden in het kader van zijn diensten voor Stichting Nederland Geldzorgen vrij ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld wanneer een verzending van mailings wordt verzonden of de hosting van de website wordt verzonden.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat Stichting Nederland Geldzorgenvrij één of meer organisatieonderdelen overdraagt ​​​​aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn om ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekend maken, (a) indien je toestemming hebt gegeven; dan kunnen wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil over te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; van (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Hoe lang dit is, gemeld. Waar noemen mogelijk wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context bewaren, in de afgelopen privacy-informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimale termijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en uw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

basis vindt u een overzicht van uw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op elk moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons zijn verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming van een overeenkomst met jou, verwerkte verwerking; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een geïntegreerd, algemeen gebruikt en door machines documentair formaat. Je hebt wanneer het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens beschreven of te vullen indien deze volledig of volledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op de rechtsgrond van ons samengevoegd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie samenhangende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gedeelde belangen;
 • als wij de gegevens van de omstandigheden niet meer verwerken; het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming hebt gekregen.
 • het recht om te vragen dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens analyseren. Dit geldt alleen indien (a) uw gegevens mogelijk geverifieerd zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of geverifieerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebben; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar is, of niet; nl
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contact
Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@geldzorgen.nl

Algemene contactgegevens:

Stichting Nederland Geldzorgenvrij
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 oktober 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

3. Sollicitatie
Gegevensverwerking bij sollicitaties

Wanneer jij reageert op een vacature via een website van Stichting Nederland Geldzorgenvrij, een externe vacaturewebsite of een open sollicitatie naar ons hebt verstuurd, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. In dit kopje kun je lezen op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt jouw persoonsgegevens om te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd of voor een functie die open kan komen. Jouw persoonsgegevens kunnen in het kader van jouw sollicitatie voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure (uitnodiging gesprek, kennismaking etc.);
 • Het uitvoeren van een social media onderzoek, wanneer dit onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure (dan informeren wij jou hierover in de vacaturetekst);
 • Het nagaan van referenties door contact op te nemen met referenten die jij zelf aan ons hebt verstrekt;
 • Het doorlopen van de arbeidsvoorwaarden fase (voor tijdelijke of vaste aanstelling) met jou.

Voor deze doeleinden zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de functie waarvoor jij hebt gesolliciteerd.

De hierboven genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond voor verwerkingen van je persoonsgegevens. Deze rechtsgronden zijn:

 • Gerechtvaardigd belang: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Nederland Geldzorgenvrij. Wij wegen zorgvuldig af welke persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Wettelijke verplichting of uitvoeren van een overeenkomst: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld het kunnen sluiten van de (arbeids)overeenkomst.
 • Toestemming: wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een door jou verleende toestemming verwerken, dan heb je het recht om deze zonder reden weer in te trekken. Wij kunnen bijvoorbeeld om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens langer te mogen bewaren voor mogelijke vacatures in de toekomst.

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten rechtstreeks of via het contactformulier via onze website. Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen zijn in ieder geval de contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties) en andere informatie in jouw curriculum vitae of andere documenten of informatie die jij aan ons verstrekt (zoals jouw pasfoto wanneer opgenomen in curriculum vitae).

Bewaartermijnen

Als jij solliciteert bij ons en daarmee jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens, zolang de sollicitatieprocedure loopt. Wanneer na beëindiging van de sollicitatieprocedure jouw sollicitatie niet heeft geleid tot een aanstelling bij ons, dan worden jouw persoonsgegevens in principe niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden.

Als jij toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer op te slaan voor mogelijke vacatures in de toekomst, stemmen wij met jou af hoe lang wij jouw persoonsgegevens mogen bewaren.

Bij een klacht of geschil over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang de behandeling van deze klachten en geschillen duurt. Wanneer een klacht of geschil is opgelost of is beëindigd, dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vindt je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contact
Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@geldzorgen.nl

Algemene contactgegevens:

Stichting Nederland Geldzorgenvrij
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 oktober 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
Wij besteden grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie weergegeven op onze websites. Wij streven er naar updates en wijzigingen adequaat te verwerken. Maar er kunnen onjuistheden en/of onvolledigheden worden weergegeven. Het gebruik van onze websites en de daarop weergegeven informatie is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wij en onze toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van onze websites en/of de daarop weergegeven informatie door gebruiker. Door gebruik te maken van onze websites stemt gebruiker hiermee in.

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig (laten) corrigeren.