ANBI

Algemene gegevens

Stichting Nederland Geldzorgenvrij

RSIN: 862831866

KVK-nummer: 83330143


Contactgegevens

Wilhelm Röntgenstraat 4

8013 NE Zwolle

Telefoonnummer: 085 1060 519

E-mail: info@geldzorgenvrij.nl

Doelstelling Stichting NL Geldzorgenvrij

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het in het algemeen belang ondersteunen van personen en huishoudens met risicovolle en/of problematische schulden om deze risicovolle en/of problematische schulden op duurzame wijze te verminderen of te voorkomen, schuldhulpverlening in de meest ruime zin van het woord en overig welzijnswerk op het gebied van schuldhulpverlening in de meest ruime zin waaronder mede wordt verstaan het voorkomen van financiële zorgen alsmede het (doen) ontwikkelen van methodes, interventies en werkwijzen daartoe alsmede het faciliteren (financieel of op andere wijze) -van (lokale) schuldhulpinitiatieven;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

schuldhulpverlening en schuldhulpinitiatieven in de meest ruime zin van het woord;

het faciliteren van de toegang tot passende schuldhulp en het individueel matchen van behoeften en (lokale) schuldhulpinitiatieven;

het faciliteren en ontwikkelen (middels inzet van kennis en middelen) van innovatieve schuldhulpinitiatieven; en

het participeren in samenwerkingsverbanden en/of vennootschappen;

het bijeenbrengen van bedrijven, burgers, schuldeisers, schuldhulpinstanties, helpende burgers en gemeenten om de burgerschuld-te verminderen;

coaching, voorlichting en advisering over de schuldpositie en ondersteuning indien iemand niet in staat is zijn schulden te betalen;

allerlei overige manieren die aan het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

De Stichting ‘vertaalt’ deze doelstelling naar de volgende praktische ‘one liner’: 

Mensen met (potentiële) geldzorgen leiden naar de juiste hulp: het versterken van het (hulp) aanbod, het verbeteren van bereikbaarheid van juiste hulp en het verstevigen van implementatie van juiste hulp.

Organisatiegegevens

Naam stichting:Stichting Nederland Geldzorgenvrij (ook genoemd Stichting NL Geldzorgenvrij)
Adres stichting:Wilhelm Röntgenstraat 4, 8025 AV, Zwolle
KvK nummer:83330143
RSIN nummer:862831866


Contactgegevens stichting:

Stichting Nederland Geldzorgenvrij
T.a.v. Frederieke Kokol (kwartiermaker/directeur)
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle


Mail:info@geldzorgenvrij.nl
Telefoonnummer:085-1060519
Website:www.geldzorgenvrij.nl


Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden.

Voorzitter
Naam:Hendrik-Jan Graber
Datum in functie:06-07-2021
Bevoegdheid:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Secretaris
Naam:Nathalie Eilander
Datum in functie:06-07-2021
Bevoegdheid:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Penningsmeester
Naam:Freek Nabers
Datum in functie:28-03-2023
Bevoegdheid:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Naam:Peter Veld
Datum in functie:28-03-2023
Bevoegdheid:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed. De algemeen directeur van de Stichting is in loondienst bij de Stichting.


Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in de doelstellingen van Stichting Nederland Geldzorgenvrij. De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van gemeenten, fondsen en subsidies. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten